Wednesday, December 22, 2021

ĐÌNH CÔNG & KHỦNG HOẢNG RÁC Ở QUẬN CAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về “Đình công và khủng hoảng rác ở quận Cam” vào chiều ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment