Saturday, December 18, 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀN THÁNH TRẦN LITTLE SAIGON KÊU GỌI, ĐỘNG VIÊN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THỜ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi họp báo của  Hội đồng quản trị Đền Thánh Trần Little Saigon về việc kêu gọi, vận động đồng hương đóng góp xây dựng Đền Thờ Đức Thánh Trần (thay vì đang mướn phố đắt đỏ như bây giờ, gần 7.000 mỹ kim mỗi tháng) để thực hiện 1 công trình sẽ trở thành di tích lịch sử nhiều đời sau, mang dấu ấn văn hóa độc đáo của Dân Tộc Việt.

Buổi họp báo diễn ra vào trưa Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ).

 

No comments:

Post a Comment