Saturday, December 11, 2021

“GIÁN ĐIỆP” ALEXANDRE DE RHODES?; PHẢN BIỆN VỚI TÁC GIẢ CHU VĂN TRINH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “’Gián điệp’ Alexandre De Rhodes?; Phản biện với tác giả Chu Văn Trình” vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment