Monday, December 27, 2021

KHÔNG RIÊNG BÓNG ĐÁ, ĐÔNG LÀO THUA THÁI TOÀN DIỆN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Không riêng bóng đá, Đông Lào thua Thái toàn diện” vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment