Wednesday, December 29, 2021

TIẾP THEO VỤ BÉ BẠO HÀNH: NHÂN TÌNH VÀ BỐ ĐẺ PHẠM TỘI GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc " Tiếp theo vụ bé bị bạo hành: nhân tình và bố đẻ phạm tội gì?” vào chiều ngày 29 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment