Saturday, December 11, 2021

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT NHƯ THẾ NÀO? CÁC KIỂU TÂNG BỐC VÀ PHỦ ĐỊNH SẠCH TRƠN NÊN TRÁNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Bảo tồn và phát triển tiếng Việt như thế nào? Các kiểu tâng bốc và phủ định sạch trơn nên tránh” vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment