Saturday, December 4, 2021

LỄ GIỚI THIỆU TÂN BAN THƯỜNG VỤ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ, NHIỆM KỲ 2021-2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi “Lễ Tạ Ơn và ra mắt Tân Ban Thường Vụ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2021 – 2023” vào lúc 11:00 giờ trưa, Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, toạ lạc tại 1538 Century Blvd, thuộc thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment