Lac Viet Humanistic Culture

Monday, December 20, 2021

Tù Nhân Chính Trị Và "Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc"


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về "Tù nhân chính trị và ‘Quyền mưu cầu hạnh phúc’” vào chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment