Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 7, 2023

Bắn Pháo Bông Mừng July 4, 2023 Tại Little Saigon, Westminster


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảnh bắn pháo bông mừng ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 năm 2023 tại một địa điểm trên Đại Lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment