Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 3, 2023

Tạ Phong Tần: Nô Lệ Tư Tưởng


Little Saigon (VanHoaNBLV) Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết của chính tác giả “Nô Lệ Tư Tưởng” vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 


No comments:

Post a Comment