Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 5, 2023

Trình Diễn Văn Nghệ Mừng July 4, 2023, Centennial Park, Santa Ana, Nam C...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn văn nghệ trong buổi Lễ “Kỷ Niệm Ngày Độc Lập” July 4 lần thứ 11 do Thành phố Santa Ana tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment