Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 20, 2023

Chợ Trời Golden West College, Huntington Beach, Nam California 5/21/2023


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh sinh hoạt của chợ trời Golden West College vào sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại Golden West College Swap Meet, 15744 Goldenwest St, thuộc Thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ. Thực hiện video clip Lại Minh Thuận.


No comments:

Post a Comment