Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 25, 2023

Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH Trong Tang Lễ Cố Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi “Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH” trong tang lễ của Cố Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu vào trưa Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 tại Chapel 1, nhà quàn Peek Funeral Home, 7801Bolsa Ave., thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment