Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 16, 2023

Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế trong ngày Đại Hội T...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Thánh Lễ đại trào do Đức Giám Mục Kevin Vann chủ tế trong ngày Đại Hội Thánh Mẫu La Vang vào chiều tối ngày 15 tháng 7 năm 2023 trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), 13280 Chapman Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment