Lac Viet Humanistic Culture

Friday, July 28, 2023

Hình Ảnh Trong Ngày Tang Lễ Cố Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh trong ngày Tang lễ của Cố Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu vào trưa Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2023 tại Chapel 1, nhà quàn Peek Funeral Home, 7801Bolsa Ave., thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment