Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 17, 2023

Mi Favourita by Daniel Fortea | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tác phẩm “Mi Favourita by Daniel Fortea”. Daniel Fortea (1878-1953) là một nhà soạn nhạc và cũng là nghệ sĩ guitar Tây Ban Nha xuất sắc, Daniel Fortea là học trò của Francisco Tarrega. Fortea bắt đầu học guitar chuyên nghiệp từ năm 6 tuổi, và nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ biểu diễn hòa nhạc nổi tiếng thường xuyên xuất hiện ở Madrid, Barcelona và các thành phố lớn khác ở Tây Ban Nha.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào ngày 16 tháng 7 năm 2023 tại một địa diểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment