Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 5, 2023

Bắn Pháo Bông Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ - July 4, 2023, Contennial Park, Sa...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảnh bắn pháo bông ngoạn mục trong vòng 20 phút mừng kỷ niệm Ngày Độc Lập vào lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 7 năm 2023 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, thuộc Thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment