Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 11, 2023

Đốt Pháo Bông Đại Lộ Bolsa, Công Viên Centennial 4th of July 2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảnh đốt pháo bông trên đường Faiview, Bolsa Ave., cũng như công viên Centennial thuộc thành phố Santa Ana nhân “Kỷ Niệm Ngày Độc Lập” July 4 lần thứ 11 vào chiều tối Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023 tại Công viên Centennial, 3000 W.Edinger Avenue, Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment