Lac Viet Humanistic Culture

Monday, October 16, 2023

Asian Pacific Festival tại Garden Grove Park, Nam California 10/14/2023


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại video clips hình ảnh của Lễ hội Châu Á Thái Bình Dương thường niên lần thứ 39 (The 39th annual Asian Pacific Festival, bắt đầu từ Oct 12, 2023 đến Oct 15, 2023) vào chiều Thứ Bảy (ngày thứ Ba của Lễ hội) 14 tháng 10 năm 2023 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment