Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 10, 2023

Cố TT Ngô Đình Diệm nói về Hiệp Định Genève và Tổng Tuyển Cử


Little Saigon (VanHoaNBLV) Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Cố TT Ngô Đình Diệm nói về Hiệp Định Genève và Tổng Tuyển Cử” vào chiều ngày 3 tháng 10 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.    

No comments:

Post a Comment