Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, October 25, 2023

Biểu Diễn Trống: Đoàn Trống Thiếu Niên Hàn Quốc Trong Lễ Hội Châu Á ...


Little Saigon (VanHoaNBLV)) – Ghi lại phần biểu diễn trống của Đoàn trống thiếu niên Hàn Quốc trong Lễ hội Châu Á Thái Bình Dương thường niên lần thứ 39 (The 39th annual Asian Pacific Festival) vào chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 (ngày thứ Ba của Lễ hội kéo dài 4 ngày) tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment