Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 15, 2023

Cụ Phạm Hồng Phúc cắt bánh Birthday 96


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần cắt bánh Sinh nhật 96 tuổi của cụ Phạm Hồng Phúc vào sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023 tại hội trường Palm Island Apartment, 11300 Warner Ave., thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment