Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 8, 2023

Lễ Chào Cờ Đầu Tháng 10 Năm 2023 Trước Tượng Đức Thánh Trần, Little Saigo...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 7 tháng 10 năm 2023 (cũng là ngày tổ chức Lễ Húy Nhật thứ 723 của Đức Thánh Trần) trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment