Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 15, 2023

Đoàn trống thiếu niên Hàn Quốc trong Asian Pacific Festival 10/14/20...


Little Saigon (Thuan Lai) – Ghi lại phần biểu diễn trống của Đoàn trống thiếu niên Hàn Quốc trong Asian Pacific Festival lần thứ 39 (The 39th annual Asian Pacific Festival, bắt đầu từ Oct 12, 2023 đến Oct 15, 2023) vào chiều Thứ Bảy (ngày thứ Ba của Lễ hội) 14 tháng 10 năm 2023 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment