Lac Viet Humanistic Culture

Monday, October 2, 2023

Lễ Hội Trung Thu 10/1/2023 | Freedom Hall at Mile Square Park | Nam Cali...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Hội Trung Thu (Moon Festival) được tổ chức vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại Đại sảnh đường Freedom Hall, Công viên Mile Square Park, 16801 Euclid Street, thuộc Thành phố Fountain Valley, miền Nam California, hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment