Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 22, 2023

BƯƠM BƯỚM Với Tiếng Hát VŨ ANH | Nhạc LẠI MINH THUẬN, Thơ NGÔ ĐÌNH VẬN


Little Saigon (Thuan Lai) - BƯƠM BƯỚM (Butterfly), lyrics by Ngô Đình Vận, music by Lại Minh Thuận, with the voice of Vũ Anh. Extracted from the CD: "Nhạc Tình Xa Xứ" (P) & © 2006 by Thuan Minh Lai & Van Dinh Ngo. Library of Congress Registration Number: SRu631-699.

Ca sĩ Vũ Anh tên thật là Vũ Trọng Thanh, cựu sĩ quan phục vụ nhiều năm trong Binh Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, là trưởng ban văn nghệ Hải Quân VNCH. Thực hiện video clip Lại Minh Thuận.

 

No comments:

Post a Comment