Lac Viet Humanistic Culture

Monday, February 12, 2024

Cờ VNCH Bay Phất Phới Trên Cột Cờ Của Tòa Thị Chính Thành Phố Westminste...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh lá cờ VNCH đang bay phất phới trên cột cờ của Tòa Thị Chinh Westminster trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận vào sáng Chủ Nhật  ngày 11 tháng 2 năm 2024 tại Tòa Thị Chính Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment