Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 7, 2024

Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Tòa Thị Chính Thành phố Westminster 2...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi “Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa” vào sáng Thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 tại Tòa Thị Chính Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment