Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, February 17, 2024

Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 Tại Công Viên Mile Square Park, Thành Phố Fou...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự “Hội chợ Tết Giáp Thìn 2024 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, quận Cam” với nhà báo Tạ Phong Tần vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2023 (cũng là ngày Mùng Hai Tết) tại công viên Mile Square Park, 16801 Euclid Street, thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment