Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 27, 2024

Trung Tiết Anh Hùng – Huyền Mặc Đạo Nhân | In lần thứ nhứt 1930 tại Sài ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về truyện “Trung Tiết Anh Hùng” hay là Lịch sử ông Võ Tánh của Huyền Mặc Đạo Nhân; Ông là một nhà báo gốc Hà Nội nhưng sống và làm báo ở khu vực Sài gòn, Gia định.  

Phần diễn đọc của nhà báo Tạ Phong Tần được thực hiện vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment