Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 18, 2024

Lễ Khai Mạc Đại Nhạc Hội Bầu Cử “ROCK THE VOTE” Tại QT Golden Market Pla...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buồi Lễ Khai Mạc Đại Nhạc Hội Bầu Cử “ROCK THE VOTE” vận động cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyện vào chức vụ Giám Sát Viên, Địa hạt #1, Quận Cam vào trưa Chủ Nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2024 tại QT Golden Market Place & Food Court, 9772 Garden Grove Blvd., thuộc Thành phố Gaden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment