Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 25, 2024

Cờ VNCH tung bay phất phới trên cột cờ của Toà Thị Chính TP Westminster ...


Hình ảnh lá cờ VNCH đang bay phất phới trên cột cờ của Tòa Thị Chinh Thành Phố Westminster trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024.

No comments:

Post a Comment