Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 13, 2024

Lễ Chào Cờ và Truy Điệu Anh Linh các chiến sĩ VNCH vào Mùng Hai Tết Năm ...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ Chào Cờ và Truy Điệu Anh Linh các chiến sĩ VNCH, cùng Tưởng Niệm các chiến hữu Đồng Minh Anh Dũng đã hy sinh mạng sống bảo vệ Tự Do cho Miền Nam Việt Nam vào ngày Mùng Hai Tết Năm Giáp Thìn 2024, nhằm ngày Chủ Nhật 11 tháng 2 năm 2024 dương lịch Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment