Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 20, 2024

Họp Báo Với Dr. Kimberly Ho Ứng Cử Viên, Giám Sát Viên Tại Địa Hạt #1, Q...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Họp báo của Phó thị trưởng Thành phố Westminster Kimberly Hồ về việc ứng cử vào chức vụ Giám Sát Viên, Địa hạt 1, Quận Cam vào chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024 tại một địa điểm thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment