Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, February 20, 2024

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 24 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 24 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Bài tập số 24 trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Thực hiện video clip bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment