Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, May 6, 2018

BAN TỒ CHỨC BẦU CỬ ÔNG PHN KỲ NHƠN CÔNG BỐ LỊCH TRÌNH BẦU CỬ CĐNVQG NAM CALI NHIỆM KỲ 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California công bố lịch trình nhận đơn ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện & Giám Sát của cộng đồng cũng như ngày bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại thông báo này của Ông Phan Kỳ Nhơn vào chiều ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo, 9078 Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment