Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 1, 2018

HÌNH ẢNH THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi lễ Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam vào tối Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội Trường Mẹ La Vang của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., thuộc Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment