Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 9, 2018

CẢM NGHĨ CỦA ĐỒNG HƯƠNG NHÂN NGÀY TƯỞNG NIỆM & VINH DANH CỐ TRUNG TÁ NGUYỄN THỊ HẠNH NHƠNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California với sự yểm trợ của các Hội Đoàn Quân Đội cùng sự ủy nhiệm của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh Cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn vào sáng Thứ Bẩy ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn một số quý đồng hương gồm các vị: Ông Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Phán, Tiến sĩ Long Phạm (Phạm Kim Long), Ông Lưu Phát, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Ông Tsu A Cầu và Bác sĩ Phạm Đức Vượng về cảm nghĩ của các vị khi đến tham dự buổi lễ tưởng niệm và vinh danh này.

No comments:

Post a Comment