Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 12, 2018

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: TUNG TIN DU MIÊN BIỂN THỦ 25 NGÀN ĐÔ CHỈ LÀ TIN CÁN CHÓ NGOÀI XA LỘ VẬY THÔILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn cho rằng: “… từ ngày thành lập tượng của Ngài, cũng như đền thờ của Ngài thì đây phải nói là cái tiêu móc của lằn ranh quốc cộng ở Thủ đô này. Do đó, nó là cái gai trong mắt của bọn việt gian cũng như của bọn phá hoại. Thành ra bằng mọi cách, bằng mọi hình thức để mà đánh phá; tôi nói một cách rõ ràng nó như vậy. Thành ra, cái chuyện 25 ngàn đó là chuyện không tưởng tung lên để mà đánh phá mà thôi.

Tôi đã giải thích rồi, làm gì có chuyện này, 25 ngàn đô đâu phải là chuyện tiền lèo hay là tiền Hồ Chí Minh mà một cách dễ dàng một cá nhân trong lúc đền thờ đang cần từng đồng, từng đồng để mà trang trải trả tiền phố hàng tháng… Do đó, ngày hôm nay chúng tôi minh xác lại với toàn thể đồng hương chuyện 25 ngàn đó cũng như cái chuyện tin xe cán chó ngoài xa lộ vậy thôi chứ không phải là sự thật.

Vì chúng ta sống trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước thượng tôn pháp luật và đặc biệt là vấn đề tài chánh không thể lem nhem như vậy được… mà nói về lý thuyết, về nguyên tắc thì Du Miên không đủ tư cách để mà rút ra 25 ngàn một cách ngang nhiên như vậy được…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật và Công Lý với Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay sai về vấn đề nêu trên vào chiều ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment