Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 1, 2018

LỄ TƯỞNG NIỆM & PHÚT MẶC NIỆM 30 THÁNG TƯ TẠI TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN, LITTLE SAIGON, NAM CALIFORNIA /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ Tưởng Niệm và Phút Mặc Niệm ngày Quốc Hận hàng năm, do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức vào lúc 12 giờ trưa, ngày Thứ Hai, 30 tháng 4 năm 2018 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo, 9078 Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Được biết ngày và giờ của buổi lễ được diễn ra đúng vào thời điểm Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng giặc Cộng 43 năm trước và đây cũng là dịp kỷ niệm 1 năm bảng tên Đại Lộ Trần Hưng Đạo được khánh thành và đặt trên Đại Lộ Bolsa, thủ phủ của Người Việt tỵ nạn tại hải ngoại.

No comments:

Post a Comment