Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 26, 2018

HÌNH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ TẠI TĐ CHIẾN SĨ VIỆT MỸ 2018


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình văn Hóa Nhân bản Lạc Việt ghi lai một số hình ảnh buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2018 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cùng tổ chức vào chiều tối ngày 29 tháng Tư Năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment