Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 17, 2018

TẠ PHONG TẦN: TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ, NGUYÊN TẮC LƯỢNG HÌNH TRONG XRT1 XỬ HÌNH SỰLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật Và Công Lý về vấn đề phân loại, cố ý & vô ý phạm tội, đồng phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nguyên tắc lượng hình trong xét xử hình sự trong Bộ luật Hình sự của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành.

Buổi nói chuyện của Nhà báo Tạ Phong Tần về đề tài nêu trên được thực hiện vào trưa ngày 27 tháng 3 năm 2018 tại một địa điểm thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment