Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, March 28, 2019

CHỦ TỊCH CĐNVQG PHÁT BÙI TƯỜNG THUẬT DIỄN TIẾN BUỔI HỌP NGÀY 27/3/2019 CỦA HĐTP WESTMINSTERLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần tường thuật của ông Phát Bùi, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, kiêm Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali về diễn tiến buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster về việc đồng hương tỵ nạn CS cùng cư dân thành phố yêu cầu Hội Đồng Thành Phố bải bỏ bằng tưởng lục cho Ngô Thanh Vân vào chiều tối ngày 27 tháng 3 năm 2019 trong khuôn viên phòng họp của HĐTP, 8200 Westminster Boulevard, Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment