Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 12, 2019

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐẶT LƯ HƯƠNG MỚI CHO TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần với Nhà báo Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Blog Sự Thật và Công Lý về ý nghĩa của việc đặt lư hương mới cho tượng Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa – Trần Hưng Đạo để bù lại sự xúc phạm mà bọn Cộng sản đã lấy đi lư hương trước tượng Đức Thánh Trần trên bến Bạch Đằng ở Sài-Gòn vào ngày 17 tháng 2 năm 2019.

Buổi nói chuyện được thực hiện vào chiều Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment