Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, March 28, 2019

NGHỊ VIÊN SERGIO CONTRERAS & TÀI ĐỖ RÚT TÊN RA KHỎI BẰNG TƯỞNG LỤC VINH DANH NGÔ THANH VÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster về việc đồng hương tỵ nạn CS cùng cư dân thành phố yêu cầu Hội Đồng Thành Phố bải bỏ bằng tưởng lục cho diễn viên Ngô Thanh Vân vào chiều tối ngày 27 tháng 3 năm 2019 tại phòng họp của HĐTP, 8200 Westminster Boulevard, Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment