Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 24, 2019

BIỂU TÌNH TẠI UCI MEDICAL CENTER “AFSCME 3299 FIGHTING FOR OUR PATIENTS, STUDENTS, FUTURE”Orange (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình trong khuôn viên Trung Tâm Y Tế UCI và ngã tư đường Chapman, The City Dr S với những biểu ngữ như: “AFSCME 3299 Fighting for Our Patients, Students, Future”, “Fighting for Equality”, “Equality. Fairness. Respect.”, “Students Love Our Workers!”, “Standing Together for a Better UC”… vào trưa ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại UC Irvine Medical Center, 101 The City Dr S, thuộc Thành phố Orange, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment