Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 15, 2019

PHÁT BÙI PHẢN BIỆN LUẬN ĐIỆU CHỤP MŨ CỘNG SẢN CHO PHÁT BÙI CỦA KẺ XẤULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của ông Phát Bùi phản biện về những lời vu cáo , chụp mũ ông là Việt gian, là Cộng sản trong buổi hội thảo về “những sự kiện liên quan đến Nghị Quyết 36 và Nghị Quyết Tuyên Dương Ngô Thanh Vân của Thành Phố Westminster” do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào trưa ngày 7 tháng 4 năm 2019 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave. Ste.# 214, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment