Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 16, 2019

LỆ BIỂN – KIM TƯỚC / NHẠC LẠI MINH THUẬN, THƠ NGÔ ĐÌNH VẬN, HÒA ÂM CTNLittle Saigon (VanHoaNBLV) - Ca khúc Lệ Biển, nhạc Lại Minh Thuận, thơ Ngô Đình Vận, với  giọng ca Kim Tước cùng hòa âm mới nhất của CTN.

Ca khúc Lệ Biển (Ocean Tears) được viết vào năm 2004 để tưởng niệm nửa triệu người Việt Nam chết trên đường đi tìm tự do, mà phần lớn đã thiệt mạng trên biển Đông.

Sau 14 năm kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến tháng 6 năm 1989 là lúc Liên Hiệp Quốc đóng lại chương trình cứu trợ người tị nạn cộng sản Việt Nam thì đã có trên một triệu người tị nạn sống sót tới được bến bờ tự do. Theo ước tính chung thì có 1/3 người tị nạn thiệt mạng, đây là một sự kiện bi thảm của lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử cứu giúp người tị nạn của LHQ và nhiều quốc gia trên thế giới.

LỆ BIỂN
(Ocean Tears)

Drop in the Eastern Sea
A black stone slab to serve as grave marker
To record my tears crying for you
Drop in the blue waves
A pink carnation
Which I once gave you
Drop in the black ocean
A burnt out incense stick
For a love I mourn, a tragic one
Drop in the ocean depths
A handful of yellow sand
To commemorate those poor, unjust deaths

Strangers and acquaintances
They all die, out of hunger, out of thirst
In every which way
Drowning, sinking
Holding grudge or innocently
They all die tragically
On their way to seeking a land of peace

I cry muffled, noiselessly
I cry for human destiny
For a lifetime on earth
Thats tragically full of thorns
I cry muffled, noiselessly
Praying to the sacred powers
To come back with the dawn
And awaken our land.

Original Vietnamese by Ngô Đình Vận
Put to music by Lại Minh Thuận
English translation by Nguyễn Ngọc Bích (March 22, 2010)

No comments:

Post a Comment