Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 21, 2019

NGHI THỨC PHỦ QUỐC KỲ CHO ANH HÙNG LÝ TỐNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi phóng sự về nghi thức phủ quốc kỳ cho Anh hùng Lý Tống của Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý) trong ngày Lễ Phát tang và thăm viếng vào sáng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Nhà quàn số 4 của Westminster Memorial Park Mortuary, 14801 Beach Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment