Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 13, 2019

NGUYỄN THÙY DUNG: CHÚNG TÔI BẦU QUÝ VỊ LÊN KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀ TIẾP TAY VỚI VC THI HÀNH NQ 36Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nhận định của cô Nguyễn Thùy Dung, Thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai về việc thành phố Westminster trao bằng tưởng lục vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân (đã được hơn 30 cơ quan truyền thông của VC loan tin, lên tiếng khen ngợi và ủng hộ) nhận dịp cô đến tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2019 trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment